Sedmo kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 26.04.2019. u 01:43
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 8,63        stolova: 3

1 Bebeodigrano 14 bordova
1221 Milina Maksimović: 0,99 mp
1277 Đuro Opačić: 0,99 mp
1423 Stevan Miškov: 0,99 mp
1429 Đorđe Nikolić: 0,99 mp
1339 Aleksandar Fain: 0 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   20 : 0 vp
+94 imp
 
-94 imp
 
pobednički tim: 3,97 mp
2 Tašanasastav tima u trenutku igranja meča:
2699 Nataša Sekulić, 1230 Tamara Nikolić
1068 Ivica Bošnjak, 1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Genijiodigrano 14 bordova
1008 Darko Parežanin: 2,21 mp
1009 Branislav Đuričić: 2,21 mp
1853 Ivo Đukanović: 2,21 mp
2718 Stojan Važić: 2,21 mp
2652 Jovana Zoranović: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
   4,74 : 15,26 vp
-20 imp
 
+20 imp
 
pobednički tim: 8,85 mp
3 Mama Cojaodigrano 14 bordova
1168 Miladin Dendić: 0,83 mp
1259 Zoran Šarić: 0,83 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,83 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 0,83 mp
1048 Đorđe Radojčić: 0 mp
1058 Gorana Mitić: 0 mp
Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
1560 Nikola Diklić, 1561 Rastko Kardašević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   20 : 0 vp
+111 imp
 
-111 imp
 
pobednički tim: 3,33 mp


BSS