Peto kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 19.04.2019. u 17:39
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,09        stolova: 3

1 Tašanaodigrano 14 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,85 mp
1230 Tamara Nikolić: 0,85 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,85 mp
1318 Obrad Medić: 0,85 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   18,53 : 1,47 vp
+41 imp
 
-41 imp
 
pobednički tim: 3,39 mp
2 Bebesastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1423 Stevan Miškov, 1339 Aleksandar Fain
1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Mama Cojaodigrano 14 bordova
1048 Đorđe Radojčić: 0,86 mp
1168 Miladin Dendić: 0,86 mp
1259 Zoran Šarić: 0,86 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,86 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 1,72 mp
1058 Gorana Mitić: 1,72 mp
   4,15 : 15,85 vp
-23 imp
 
+23 imp
 
pobednički tim: 6,89 mp
3 Genijiodigrano 14 bordova
1008 Darko Parežanin: 0,98 mp
2652 Jovana Zoranović: 0,98 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,98 mp
2717 Boris Jovanović: 0,98 mp
1009 Branislav Đuričić: 0 mp
2718 Stojan Važić: 0 mp
Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,91 : 0,09 vp
+55 imp
 
-55 imp
 
pobednički tim: 3,93 mp


BSS