Konačan plasman memorijala dr Petar Aranicki 2018.

  finalni plasman  

procesiran 21.12.2018. u 16:59
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 7,50                 timova: 2

1.NSBK A1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 5,60
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 5,60
1322 Bogdan Veličković, II, 7, NSBK, mp na turniru: 5,60
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 5,60
+66 imp  33,61 vp  
Tamara Nikolić: 3,5 mp;   Ivica Bošnjak: 3,5 mp;   Bogdan Veličković: 3,5 mp
Vuk Trnavac: 3,5 mp
2.NSBK A(D HOC)Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1221 Milina Maksimović,   1277 Đuro Opačić,
1318 Obrad Medić,   2551 Nikola Đukanović
-66 imp  6,39 vp  

BSS