Konačan plasman kvalifikacija za ulazak u Ligu Srbije u sezoni 2017-2018.

  finalni plasman  

procesiran 22.10.2017. u 21:59
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 8,22                 timova: 3

1.BK Novosadski bridž klub2652 Jovana Zoranović, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 6,11
2721 Selena Pepić, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 6,34
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 3,17
2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 6,11
1047 Atila Baba, BV, 17, NSBK, mp na turniru: 9,28
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 9,28
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 6,34
+102 imp  61,69 vp  
Jovana Zoranović: 5,18 mp;   Selena Pepić: 5,27 mp;   Boris Jovanović: 3,98 mp
Stojan Važić: 5,18 mp;   Atila Baba: 6,46 mp;   Jovan Poljački: 6,46 mp
Vuk Trnavac: 5,27 mp
2.BK Banatsko Novo Selo1182 Jonel Simu, mk, 11, BNS, mp na turniru: 2,72
1246 Viorel Beka, mk, 9, BNS, mp na turniru: 2,72
1357 Aleksandar Milanović, Ik, 8, BNS, mp na turniru: 1,78
1171 Ljubomir Bogojević, mk, 11, BNS, mp na turniru: 2,72
1471 Milan Perjaničić, --, 5, BNS, mp na turniru: 0,95
+12 imp  43,09 vp  
3.BK KikindaTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1267 Stevan Božin,   1263 Dobrivoj Jerinkić,
1260 Goran Milovanov,   1265 Petar Ardeljan
-114 imp  15,22 vp  

BSS