KONAČAN PLASMAN OTVORENOG TIMSKOG PRVENSTVA NOVOG SADA 2018. godine

  finalni plasman  

procesiran 01.06.2018. u 01:32
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,62                 timova: 6

1.(N)Evergreeen2652 Jovana Zoranović, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 16,14
1853 Ivo Đukanović, Ik, 9, NS1, mp na turniru: 16,81
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 16,16
2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 14,19
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 9,46
+267 imp  197,21 vp  
Jovana Zoranović: 17,22 mp;   Ivo Đukanović: 17,6 mp;   Boris Jovanović: 17,23 mp
Stojan Važić: 16,13 mp;   Vuk Trnavac: 13,47 mp
2.Milana1058 Gorana Mitić, rM, 15, NS1, mp na turniru: 10,18
2551 Nikola Đukanović, rM, 14, NS1, mp na turniru: 8,86
1047 Atila Baba, BV, 17, NSBK, mp na turniru: 5,89
1048 Đorđe Radojčić, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 8,01
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 6,79
1219 Miloš Vlaškalić, rM, 13, NSBK, mp na turniru: 8,01
+212 imp  168,06 vp  
Gorana Mitić: 6,97 mp;   Nikola Đukanović: 6,46 mp;   Atila Baba: 5,32 mp
Đorđe Radojčić: 6,13 mp;   Jovan Poljački: 5,67 mp;   Miloš Vlaškalić: 6,13 mp
3.Raber1259 Zoran Šarić, kM, 13, NS1, mp na turniru: 9,44
1168 Miladin Dendić, mk, 12, NS1, mp na turniru: 1,61
1064 Danko Ukropina, rM, 14, NS1, mp na turniru: 9,44
1198 Milan Dobrosavljev, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 7,83
1203 Milan Đorđević, mk, 10, NS1, mp na turniru: 7,41
1704 Dejan Đurić, Ik, 8, NS1, mp na turniru: 2,03
+119 imp  117,63 vp  
4.BB tim1221 Milina Maksimović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,33
1277 Đuro Opačić, mk, 12, NSBK, mp na turniru: 4,75
1195 Branka Hadžić, mk, 10, NSBK, mp na turniru: 4,89
1903 Milan Milošević, II, 6, NS1, mp na turniru: 4,89
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 2,70
-70 imp  95,47 vp  
5.Tamara PMF1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 3,44
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 3,44
1371 Aleksa Milićević, --, 3, NS1, mp na turniru: 2,55
1337 Milica Brkić, --, 3, NS1, mp na turniru: 0,89
1385 Milan Čavić, --, 4, NS1, mp na turniru: 3,44
-93 imp  88,46 vp  
6.ZemljotresTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1374 Aleksandra Marelj,   1360 Mila Bokan,
1363 Marina Milankov,   1368 Viktor Katzenberger,
1301 Nemanja Velja,   1322 Bogdan Veličković,
1359 Dragoljub Gojkov
-435 imp  10,39 vp  

BSS