Drugi segment FINALA Memorijala dr Petar Aranicki

procesiran 21.12.2018. u 16:58
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 12,38        stolova: 1

1 NSBK Aodigrano 14 bordova
1230 Tamara Nikolić: 3,97 mp
1068 Ivica Bošnjak: 3,97 mp
1322 Bogdan Veličković: 3,97 mp
2544 Vuk Trnavac: 3,97 mp
NSBK A(D HOC)sastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1318 Obrad Medić, 2551 Nikola Đukanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,65 : 0,35 vp
+52 imp
 
-52 imp
 
pobednički tim: 15,89 mp


BSS