Deseto kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 12.05.2019. u 20:39
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 8,63        stolova: 3

1 Zemljotresodigrano 14 bordova
1322 Bogdan Veličković: 0,28 mp
1534 Slobodan Gužvica: 0,28 mp
1541 Aleksandar Gujaš: 0,28 mp
1371 Aleksa Milićević: 0,28 mp
1535 Tamara Milutinović: 0 mp
1539 Saša Taloši: 0 mp
Tašanasastav tima u trenutku igranja meča:
2699 Nataša Sekulić, 1230 Tamara Nikolić
1068 Ivica Bošnjak, 1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   10,66 : 9,34 vp
+2 imp
 
-2 imp
 
pobednički tim: 1,13 mp
2 Mama Cojaodigrano 14 bordova
1048 Đorđe Radojčić: 0,72 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,72 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 0,72 mp
1058 Gorana Mitić: 0,72 mp
1168 Miladin Dendić: 0 mp
1259 Zoran Šarić: 0 mp
Bebesastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1423 Stevan Miškov, 1339 Aleksandar Fain
1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,44 : 7,56 vp
+8 imp
 
-8 imp
 
pobednički tim: 2,88 mp
3 Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
1560 Nikola Diklić, 1561 Rastko Kardašević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Genijiodigrano 14 bordova
1009 Branislav Đuričić: 0,77 mp
2652 Jovana Zoranović: 0,77 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,77 mp
2718 Stojan Važić: 0,77 mp
1008 Darko Parežanin: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
   0,72 : 19,28 vp
-48 imp
 
+48 imp
 
pobednički tim: 3,09 mp


BSS