Četvrtfinale Memorijala DR PETAR ARANICKI 2017.

procesiran 22.12.2017. u 01:31
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 11,68        stolova: 2+T

1 Re-UNI-ONodigrano 8 bordova
2652 Jovana Zoranović: 1,55 mp
2544 Vuk Trnavac: 1,55 mp
2549 Nikola Etinski: 1,55 mp 0 mp
2546 Dušan Jovanović: 1,55 mp 0 mp
GENIJIsastav tima u trenutku igranja meča:
2718 Stojan Važić, 2717 Boris Jovanović
2716 Stefan Velja, 1853 Ivo Đukanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   18,37 : 1,63 vp
+30 imp
 
-30 imp
 
pobednički tim: 6,20 mp
2 RABERodigrano 8 bordova
1259 Zoran Šarić: 1,28 mp
1064 Danko Ukropina: 1,28 mp 0 mp
1203 Milan Đorđević: 1,28 mp 0 mp
1198 Milan Dobrosavljev: 1,28 mp
DRLEsastav tima u trenutku igranja meča:
1121 Ratimir Doroški, 1359 Dragoljub Gojkov
1195 Branka Hadžić, 1245 Dejan Burić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   17,31 : 2,69 vp
+24 imp
 
-24 imp
 
pobednički tim: 5,12 mp
 T SREModigrano 8 bordova
1047 Atila Baba: 0,51 mp
1048 Đorđe Radojčić: 0,51 mp
1057 Jovan Poljački: 0,51 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,51 mp
BEBAsastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1119 Marija Stokuća, 1280 Aleksandar Stokuća
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
MDSodigrano 8 bordova
1058 Gorana Mitić: 0,44 mp
2699 Nataša Sekulić: 0,44 mp
1230 Tamara Nikolić: 0,44 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,44 mp
14,76 vp
2,05 mp+27 imp
1,19 vp
 -47 imp
14,05 vp
1,75 mp+20 imp


BSS