N.B.K. Timski turnir br.47 u 2019. - 05.09.2019.

  finalni plasman  

procesiran 05.09.2019. u 15:40
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,42                 timova: 3

1.1‑47‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,43
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 2,43
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,43
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,43
+22 imp  25,50 vp  
Ivica Kikić: 6,38 mp;   Nenad Stanković: 6,38 mp;   Mihajlo Filipović: 6,38 mp
Slobodan Filipović: 6,38 mp
2.2‑47‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1095 Aleksandar Stanković,   1510 Saša Cvetanović
-8 imp  17,66 vp  
3.3‑47‑191102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 1,22
1417 Milan Aranđelović, II, 7, NBK, mp na turniru: 1,22
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 1,22
1611 Goran Savić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 1,22
-14 imp  16,84 vp  

BSS