N.B.K. Timski turnir br.44 u 2019. - 22.08.2019.

  finalni plasman  

procesiran 22.08.2019. u 13:02
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,58                 timova: 3

1.3‑44‑191032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 6,81
1376 Jelena Kostić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 6,81
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,81
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 6,81
+70 imp  34,51 vp  
Miroljub Nejković: 8,38 mp;   Jelena Kostić: 8,38 mp;   Mihajlo Filipović: 8,38 mp
Dragan Pejčić: 8,38 mp
2.1‑44‑191053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,16
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 3,16
1117 Igor Krstić, rM, 13, NBK, mp na turniru: 3,16
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 3,16
+16 imp  22,35 vp  
3.2‑44‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1033 Nenad Popović,   1570 Nebojša Terzić,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-86 imp  3,14 vp  

BSS