kolo 2-27

procesiran 14.08.2018. u 15:11
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 13,08        stolova: 1,5

1 1-27-18odigrano 16 bordova
1078 Ivica Kikić: 4,30 mp
1095 Aleksandar Stanković: 4,30 mp
1084 Mihajlo Filipović: 4,30 mp
1053 Slobodan Filipović: 4,30 mp
3-27-18sastav tima u trenutku igranja meča:
1032 Miroljub Nejković, 1376 Jelena Kostić
1109 Ljubiša Ilić, 1417 Milan Aranđelović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   20 : 0 vp
+70 imp
 
-70 imp
 
pobednički tim: 17,22 mp
2 2-27-18sastav tima u trenutku igranja meča:
1102 Dragan Pejčić, 1199 Rajko Živković
1377 Katarina Petrović, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
BYE    0 : 0 vp
 
 


BSS