kolo 1-6

procesiran 20.03.2018. u 09:57
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 8,92        stolova: 1,5

1 1-6-18odigrano 16 bordova
1032 Miroljub Nejković: 1,63 mp
1376 Jelena Kostić: 1,63 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 1,63 mp
1377 Katarina Petrović: 1,63 mp
2-6-18sastav tima u trenutku igranja meča:
1053 Slobodan Filipović, 1084 Mihajlo Filipović
1416 Pero Kraguljac, 1452 Đorđe Rančić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   14,39 : 5,61 vp
+17 imp
 
-17 imp
 
pobednički tim: 6,51 mp
2 3-6-18sastav tima u trenutku igranja meča:
1078 Ivica Kikić, 1199 Rajko Živković
1388 Milan Kostadinovic, 1417 Milan Aranđelović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
BYE    0 : 0 vp
 
 


BSS