N.B.K. Timski turnir br.8 u 2018. - 27.03.2018.

  finalni plasman  

procesiran 27.03.2018. u 08:42
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,25                 timova: 3

1.1‑8‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,49
1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 3,49
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 3,49
1377 Katarina Petrović, --, 4, Srce, mp na turniru: 3,49
+40 imp  29,78 vp  
Ivica Kikić: 6,12 mp;   Aleksandar Stanković: 6,12 mp;   Mihajlo Milovanović: 6,12 mp
Katarina Petrović: 6,12 mp
2.2‑8‑181053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,45
1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 2,45
1452 Đorđe Rančić, --, 3, Srce, mp na turniru: 2,45
1891 Nebojša Savić, --, 5, NBK, mp na turniru: 2,45
+26 imp  23,17 vp  
3.3‑8‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
1386 Milan Ž. Mitić,   1417 Milan Aranđelović
-66 imp  7,05 vp  

BSS