N.B.K. Timski turnir br.7 u 2019. - 12.02.2019.

  finalni plasman  

procesiran 12.02.2019. u 21:42
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,83                 timova: 3

1.1‑7‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 4,02
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 4,02
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 4,02
1377 Katarina Petrović, mk, 8, Srce, mp na turniru: 4,02
+41 imp  29,94 vp  
Ivica Kikić: 6,62 mp;   Dragan Pejčić: 6,62 mp;   Mihajlo Milovanović: 6,62 mp
Katarina Petrović: 6,62 mp
2.2‑7‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,30
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,30
1417 Milan Aranđelović, II, 6, NBK, mp na turniru: 2,30
1452 Đorđe Rančić, --, 5, Srce, mp na turniru: 2,30
+5 imp  20,75 vp  
3.3‑7‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
2665 Zoran Đorđević,   1416 Pero Kraguljac
-46 imp  9,31 vp  

BSS