N.B.K. Timski turnir br.5 u 2019. - 05.02.2019.

  finalni plasman  

procesiran 05.02.2019. u 16:10
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,50                 timova: 3

1.2‑5‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,69
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,69
1452 Đorđe Rančić, --, 5, Srce, mp na turniru: 6,69
1417 Milan Aranđelović, --, 6, NBK, mp na turniru: 6,69
+90 imp  37,00 vp  
Mihajlo Filipović: 7,12 mp;   Slobodan Filipović: 7,12 mp;   Đorđe Rančić: 7,12 mp
Milan Aranđelović: 7,12 mp
2.1‑5‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 0,29
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 0,29
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 0,29
1377 Katarina Petrović, mk, 8, Srce, mp na turniru: 0,29
-31 imp  13,60 vp  
3.3‑5‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
2665 Zoran Đorđević,   1416 Pero Kraguljac
-59 imp  9,40 vp  

BSS