N.B.K. Timski turnir br.42 u 2019. - 01.08.2019.

  finalni plasman  

procesiran 01.08.2019. u 16:03
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,83                 timova: 3

1.3‑42‑191033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 7,64
1352 Srđan Pešić, II, 7, 2 Trefa , mp na turniru: 7,64
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 7,64
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 7,64
+67 imp  34,04 vp  
Nenad Popović: 7,75 mp;   Srđan Pešić: 7,75 mp;   Aleksandar Stanković: 7,75 mp
Saša Cvetanović: 7,75 mp
2.1‑42‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-26 imp  13,42 vp  
3.2‑42‑191030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 0,67
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 0,67
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 0,67
1452 Đorđe Rančić, II, 7, NBK, mp na turniru: 0,67
-41 imp  12,54 vp  

BSS