N.B.K. Timski turnir br.41 u 2019. - 30.07.2019.

  finalni plasman  

procesiran 30.07.2019. u 14:49
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 11,83                 timova: 3

1.2‑41‑191033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 7,04
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 7,04
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,04
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,04
+66 imp  31,48 vp  
Nenad Popović: 9,62 mp;   Saša Cvetanović: 9,62 mp;   Mihajlo Filipović: 9,62 mp
Slobodan Filipović: 9,62 mp
2.1‑41‑191030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 2,51
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,51
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 2,51
1046 Milan Ušćumlić, SV, 19, NBK, mp na turniru: 2,51
+11 imp  22,70 vp  
3.3‑41‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1078 Ivica Kikić,   1102 Dragan Pejčić
-77 imp  5,82 vp  

BSS