N.B.K. Timski turnir br.4 u 2019. - 30.01.2019.

  finalni plasman  

procesiran 30.01.2019. u 01:17
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 12,08                 timova: 3

1.3‑4‑191199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 1,41
1611 Goran Savić, Ik, 8, NBK, mp na turniru: 1,41
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,41
1417 Milan Aranđelović, --, 6, NBK, mp na turniru: 1,41
+10 imp  22,76 vp  
Rajko Živković: 13,25 mp;   Goran Savić: 13,25 mp;   Srđan Veljković: 13,25 mp
Milan Aranđelović: 13,25 mp
2.1‑4‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 0,50
1095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,50
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,50
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 0,50
+4 imp  21,34 vp  
3.2‑4‑191102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 0,18
1060 Dragan Mirić, BV, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 0,18
1416 Pero Kraguljac, --, 5, NBK, mp na turniru: 0,18
1452 Đorđe Rančić, --, 5, Srce, mp na turniru: 0,18
-14 imp  15,90 vp  

BSS