N.B.K. Timski turnir br.4 u 2017. - 16.11.2017.

  finalni plasman  

procesiran 16.11.2017. u 12:54
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,08                 timova: 3

1.4‑17‑11030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 3,37
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 3,37
1078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,37
1350 Nenad Stanković, mk, 10, NBK, mp na turniru: 3,37
+32 imp  28,25 vp  
Zoran Milosavljević: 7 mp;   Miroljub Nejković: 7 mp;   Ivica Kikić: 7 mp
Nenad Stanković: 7 mp
2.4‑17‑21084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 1,32
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 1,21
1199 Rajko Živković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 1,21
1222 Zoran Deletić, kM, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 1,21
2665 Zoran Đorđević, --, 4, NBK, mp na turniru: 1,21
-11 imp  17,81 vp  
3.4‑17‑3Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1095 Aleksandar Stanković,   1117 Igor Krstić,
1204 Mihajlo Milovanović,   1386 Milan Ž. Mitić
-21 imp  13,94 vp  

BSS