N.B.K. Timski turnir br.38 u 2019. - 11.07.2019.

  finalni plasman  

procesiran 11.07.2019. u 15:02
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,75                 timova: 3

1.2‑38‑191033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 7,64
1264 Milica Radenković, Ik, 9, NBK, mp na turniru: 7,64
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 7,64
1417 Milan Aranđelović, II, 7, NBK, mp na turniru: 7,64
+58 imp  33,12 vp  
Nenad Popović: 7,12 mp;   Milica Radenković: 7,12 mp;   Dragan Pejčić: 7,12 mp
Milan Aranđelović: 7,12 mp
2.3‑38‑191032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 1,69
1376 Jelena Kostić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 1,69
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 1,69
1611 Goran Savić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 1,69
-17 imp  16,46 vp  
3.1‑38‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1095 Aleksandar Stanković,   1510 Saša Cvetanović
-41 imp  10,42 vp  

BSS