N.B.K. Timski turnir br.37 u 2018. - 27.11.2018.

  finalni plasman  

procesiran 27.11.2018. u 17:52
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,47                 timova: 3

1.1‑37‑181084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,96
2665 Zoran Đorđević, --, 6, NBK, mp na turniru: 3,96
1078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 3,96
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,96
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 3,66
+63 imp  33,05 vp  
Mihajlo Filipović: 4,43 mp;   Zoran Đorđević: 4,43 mp;   Ivica Kikić: 4,43 mp
Slobodan Filipović: 4,43 mp;   Milan Petrović: 4,26 mp
2.3‑37‑181032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 1,92
1376 Jelena Kostić, II, 7, NBK, mp na turniru: 1,92
1388 Milan Kostadinovic, --, 5, NBK, mp na turniru: 1,92
1417 Milan Aranđelović, --, 5, NBK, mp na turniru: 1,92
-28 imp  15,93 vp  
3.2‑37‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1204 Mihajlo Milovanović,   1377 Katarina Petrović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-35 imp  11,02 vp  

BSS