N.B.K. Timski turnir br.32 u 2018. - 12.10.2018.

  finalni plasman  

procesiran 12.10.2018. u 00:42
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,09                 timova: 4

1.2‑32‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,18
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 5,18
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 5,18
1377 Katarina Petrović, mk, 7, Srce, mp na turniru: 5,18
+59 imp  47,37 vp  
Ivica Kikić: 7,78 mp;   Dragan Pejčić: 7,78 mp;   Mihajlo Milovanović: 7,78 mp
Katarina Petrović: 7,78 mp
2.3‑32‑181033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 2,37
1046 Milan Ušćumlić, SV, 19, NBK, mp na turniru: 2,37
1095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,37
1386 Milan Ž. Mitić, --, 5, Srce, mp na turniru: 2,37
1417 Milan Aranđelović, --, 5, Srce, mp na turniru: 2,37
+15 imp  34,80 vp  
Nenad Popović: 3,17 mp;   Milan Ušćumlić: 3,17 mp;   Aleksandar Stanković: 3,17 mp
Milan Ž. Mitić: 3,17 mp;   Milan Aranđelović: 3,17 mp
3.4‑32‑181032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 0,94
1376 Jelena Kostić, II, 7, Srce, mp na turniru: 0,94
1416 Pero Kraguljac, --, 4, NBK, mp na turniru: 0,94
2665 Zoran Đorđević, --, 5, NBK, mp na turniru: 0,94
-20 imp  23,75 vp  
4.1‑32‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-54 imp  14,08 vp  

BSS