N.B.K. Timski turnir br.31 u 2018. - 09.10.2018.

  finalni plasman  

procesiran 09.10.2018. u 17:29
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,44                 timova: 4

1.3‑31‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,86
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 6,86
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 6,86
1386 Milan Ž. Mitić, --, 5, Srce, mp na turniru: 6,86
+86 imp  52,39 vp  
Ivica Kikić: 8,75 mp;   Nenad Stanković: 8,75 mp;   Srđan Veljković: 8,75 mp
Milan Ž. Mitić: 8,75 mp
2.1‑31‑181032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 4,19
1376 Jelena Kostić, II, 6, Srce, mp na turniru: 4,19
1060 Dragan Mirić, BV, 17, C.Zv., mp na turniru: 4,19
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 4,19
+33 imp  38,23 vp  
Miroljub Nejković: 3,92 mp;   Jelena Kostić: 3,92 mp;   Dragan Mirić: 3,92 mp
Dragan Pejčić: 3,92 mp
3.4‑31‑181095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,13
1117 Igor Krstić, rM, 13, NBK, mp na turniru: 0,13
1388 Milan Kostadinovic, --, 5, Srce, mp na turniru: 0,13
1417 Milan Aranđelović, --, 5, Srce, mp na turniru: 0,13
-44 imp  17,43 vp  
4.2‑31‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1199 Rajko Živković,   2665 Zoran Đorđević
-75 imp  11,95 vp  

BSS