N.B.K. Timski turnir br.29 u 2019. - 24.05.2019.

  finalni plasman  

procesiran 24.05.2019. u 18:09
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 11,25                 timova: 3

1.2‑29‑191053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 4,41
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 4,41
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 4,41
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 4,41
+29 imp  27,22 vp  
Slobodan Filipović: 9,25 mp;   Rajko Živković: 9,25 mp;   Aleksandar Stanković: 9,25 mp
Saša Cvetanović: 9,25 mp
2.1‑29‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,43
1060 Dragan Mirić, BV, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,43
1030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 2,43
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,43
+1 imp  20,18 vp  
3.3‑29‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1452 Đorđe Rančić,   1417 Milan Aranđelović
-30 imp  12,60 vp  

BSS