N.B.K. Timski turnir br.27 u 2019. - 19.05.2019.

  finalni plasman  

procesiran 19.05.2019. u 13:22
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 11,67                 timova: 3

1.1‑27‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,63
1060 Dragan Mirić, BV, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,63
1030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 2,63
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,63
+26 imp  26,58 vp  
Ivica Kikić: 9,25 mp;   Dragan Mirić: 9,25 mp;   Zoran Milosavljević: 9,25 mp
Ljubiša Ilić: 9,25 mp
2.2‑27‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,96
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,96
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 0,96
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 0,96
+6 imp  21,60 vp  
3.3‑27‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
1452 Đorđe Rančić,   1417 Milan Aranđelović
-32 imp  11,82 vp  

BSS