N.B.K. Timski turnir br.22 u 2018. - 25.05.2018.

  finalni plasman  

procesiran 25.05.2018. u 18:26
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,92                 timova: 3

1.2‑22‑181199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 6,95
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 6,95
1386 Milan Ž. Mitić, --, 4, Srce, mp na turniru: 6,95
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 6,95
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 6,42
+75 imp  35,39 vp  
Rajko Živković: 6,75 mp;   Srđan Veljković: 6,75 mp;   Milan Ž. Mitić: 6,75 mp
Nenad Popović: 6,75 mp;   Miroljub Nejković: 6,49 mp
2.1‑22‑181084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 2,03
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 2,03
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,03
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 2,03
-30 imp  15,31 vp  
3.3‑22‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1102 Dragan Pejčić,
1204 Mihajlo Milovanović,   1377 Katarina Petrović
-45 imp  9,30 vp  

BSS