N.B.K. Timski turnir br.21 u 2019. - 16.04.2019.

  finalni plasman  

procesiran 16.04.2019. u 20:43
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,92                 timova: 3

1.2‑21‑191376 Jelena Kostić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 5,07
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 5,07
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,07
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,07
+44 imp  30,76 vp  
Jelena Kostić: 8,62 mp;   Miroljub Nejković: 8,62 mp;   Mihajlo Filipović: 8,62 mp
Slobodan Filipović: 8,62 mp
2.1‑21‑191033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 3,17
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 3,17
1095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,17
1117 Igor Krstić, rM, 13, NBK, mp na turniru: 3,17
+33 imp  24,23 vp  
3.3‑21‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
1417 Milan Aranđelović,   1388 Milan Kostadinovic
-77 imp  5,01 vp  

BSS