N.B.K. Timski turnir br.20 u 2018. - 18.05.2018.

  finalni plasman  

procesiran 18.05.2018. u 13:20
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,62                 timova: 4

1.4‑20‑181102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 4,68
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 4,68
1386 Milan Ž. Mitić, --, 3, Srce, mp na turniru: 4,68
1388 Milan Kostadinovic, --, 4, Srce, mp na turniru: 4,68
+44 imp  40,39 vp  
Dragan Pejčić: 9,75 mp;   Milan Petrović: 9,75 mp;   Milan Ž. Mitić: 9,75 mp
Milan Kostadinovic: 9,75 mp
2.1‑20‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,47
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 2,47
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 2,47
2547 Ognjen Kikić, kM, 11, NBK, mp na turniru: 2,47
+27 imp  38,11 vp  
Ivica Kikić: 4,04 mp;   Rajko Živković: 4,04 mp;   Nenad Popović: 4,04 mp
Ognjen Kikić: 4,04 mp
3.2‑20‑181084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 2,14
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,14
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,14
1377 Katarina Petrović, --, 6, Srce, mp na turniru: 2,14
-7 imp  29,63 vp  
4.3‑20‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1239 Srđan Veljković,   1417 Milan Aranđelović
-64 imp  11,87 vp  

BSS