N.B.K. Timski turnir br.2 u 2019. - 22.01.2019.

  finalni plasman  

procesiran 22.01.2019. u 23:08
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,92                 timova: 3

1.2‑2‑191032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 3,01
1376 Jelena Kostić, mk, 7, NBK, mp na turniru: 3,01
1095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,01
1060 Dragan Mirić, BV, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 3,01
+23 imp  25,56 vp  
Miroljub Nejković: 5,88 mp;   Jelena Kostić: 5,88 mp;   Aleksandar Stanković: 5,88 mp
Dragan Mirić: 5,88 mp
2.3‑2‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 1,91
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 1,91
1417 Milan Aranđelović, --, 6, NBK, mp na turniru: 1,91
1452 Đorđe Rančić, --, 5, Srce, mp na turniru: 1,91
+13 imp  23,52 vp  
3.1‑2‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-36 imp  10,92 vp  

BSS