N.B.K. Timski turnir br.2 u 2018. - 26.01.2018.

  finalni plasman  

procesiran 26.01.2018. u 11:54
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,92                 timova: 3

1.2‑18‑11053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,33
1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 6,33
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 6,33
1239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 6,33
+60 imp  31,96 vp  
Slobodan Filipović: 5,88 mp;   Mihajlo Filipović: 5,88 mp;   Dragan Pejčić: 5,88 mp
Srđan Veljković: 5,88 mp
2.2‑18‑31032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 1,46
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,46
1322 Bogdan Veličković, --, 6, NS1, mp na turniru: 1,46
1386 Milan Ž. Mitić, --, 1, Srce, mp na turniru: 1,46
-1 imp  19,75 vp  
3.2‑18‑2Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1199 Rajko Živković,
1095 Aleksandar Stanković,   1141 Vladislav Živadinović
-59 imp  8,29 vp  

BSS