N.B.K. Timski turnir br.17 u 2019. - 28.03.2019.

  finalni plasman  

procesiran 28.03.2019. u 18:27
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,19                 timova: 4

1.1‑17‑191095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,66
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 5,66
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 5,66
1264 Milica Radenković, Ik, 8, NBK, mp na turniru: 5,66
+76 imp  50,73 vp  
Aleksandar Stanković: 9,42 mp;   Saša Cvetanović: 9,42 mp;   Nenad Stanković: 9,42 mp
Milica Radenković: 9,42 mp
2.3‑17‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 3,77
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 3,77
1417 Milan Aranđelović, II, 6, NBK, mp na turniru: 3,77
1452 Đorđe Rančić, --, 6, NBK, mp na turniru: 3,77
+19 imp  35,75 vp  
Ivica Kikić: 4,96 mp;   Dragan Pejčić: 4,96 mp;   Milan Aranđelović: 4,96 mp
Đorđe Rančić: 4,96 mp
3.2‑17‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 1,06
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 1,06
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 1,06
1376 Jelena Kostić, mk, 8, NBK, mp na turniru: 1,06
-18 imp  24,49 vp  
4.4‑17‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
2665 Zoran Đorđević,   1416 Pero Kraguljac
-77 imp  9,03 vp  

BSS