N.B.K. Timski turnir br.17 u 2018. - 09.05.2018.

  finalni plasman  

procesiran 09.05.2018. u 13:48
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 7,30                 timova: 3

1.1‑17‑181053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,50
1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 3,50
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 3,50
1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 3,50
1376 Jelena Kostić, --, 4, Srce, mp na turniru: 3,23
+63 imp  33,89 vp  
Slobodan Filipović: 3,02 mp;   Mihajlo Filipović: 3,02 mp;   Miroljub Nejković: 3,02 mp
Aleksandar Stanković: 3,02 mp;   Jelena Kostić: 2,91 mp
2.3‑17‑181239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 0,36
1417 Milan Aranđelović, --, 4, Srce, mp na turniru: 0,36
1386 Milan Ž. Mitić, --, 2, Srce, mp na turniru: 0,36
1388 Milan Kostadinovic, --, 4, Srce, mp na turniru: 0,36
-26 imp  14,33 vp  
3.2‑17‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1199 Rajko Živković,
1891 Nebojša Savić,   1416 Pero Kraguljac
-37 imp  11,78 vp  

BSS