N.B.K. Timski turnir br.15 u 2019. - 14.03.2019.

  finalni plasman  

procesiran 14.03.2019. u 14:26
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,08                 timova: 3

1.2‑15‑191204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 7,63
1377 Katarina Petrović, mk, 9, Srce, mp na turniru: 7,63
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 7,63
1386 Milan Ž. Mitić, --, 5, Srce, mp na turniru: 7,63
+101 imp  38,87 vp  
Mihajlo Milovanović: 8,62 mp;   Katarina Petrović: 8,62 mp;   Srđan Veljković: 8,62 mp
Milan Ž. Mitić: 8,62 mp
2.1‑15‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,54
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 0,54
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 0,54
1376 Jelena Kostić, mk, 8, NBK, mp na turniru: 0,54
-38 imp  13,00 vp  
3.3‑15‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
1417 Milan Aranđelović,   1452 Đorđe Rančić
-63 imp  8,13 vp  

BSS