N.B.K. Timski turnir br.15 u 2018. - 24.04.2018.

  finalni plasman  

procesiran 24.04.2018. u 08:17
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 6,75                 timova: 3

1.2‑15‑181053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,41
1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 5,41
1891 Nebojša Savić, --, 6, NBK, mp na turniru: 5,41
1416 Pero Kraguljac, --, 4, NBK, mp na turniru: 5,41
+54 imp  32,19 vp  
Slobodan Filipović: 4,75 mp;   Mihajlo Filipović: 4,75 mp;   Nebojša Savić: 4,75 mp
Pero Kraguljac: 4,75 mp
2.3‑15‑181032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 0,79
1376 Jelena Kostić, --, 3, Srce, mp na turniru: 0,79
1388 Milan Kostadinovic, --, 4, Srce, mp na turniru: 0,79
1417 Milan Aranđelović, --, 4, Srce, mp na turniru: 0,79
-13 imp  16,88 vp  
3.1‑15‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1095 Aleksandar Stanković,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-41 imp  10,93 vp  

BSS