N.B.K. Timski turnir br.13 u 2019. - 08.03.2019.

  finalni plasman  

procesiran 08.03.2019. u 00:58
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,50                 timova: 3

1.1‑13‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,58
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,58
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 6,58
1376 Jelena Kostić, mk, 8, NBK, mp na turniru: 6,58
+98 imp  38,17 vp  
Mihajlo Filipović: 5,12 mp;   Slobodan Filipović: 5,12 mp;   Miroljub Nejković: 5,12 mp
Jelena Kostić: 5,12 mp
2.3‑13‑191199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 2,59
1611 Goran Savić, Ik, 9, NBK, mp na turniru: 2,59
1417 Milan Aranđelović, II, 6, NBK, mp na turniru: 2,59
1452 Đorđe Rančić, --, 6, NBK, mp na turniru: 2,59
-14 imp  17,86 vp  
3.2‑13‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1350 Nenad Stanković,
1204 Mihajlo Milovanović,   1377 Katarina Petrović
-84 imp  3,97 vp  

BSS