N.B.K. Timski turnir br.13 u 2018. - 17.04.2018.

  finalni plasman  

procesiran 17.04.2018. u 08:52
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,37                 timova: 3

1.1‑13‑181095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 2,30
1117 Igor Krstić, kM, 12, NBK, mp na turniru: 2,30
1141 Vladislav Živadinović, kM, 13, NBK, mp na turniru: 2,30
1353 Milan Kostić, mk, 12, NBK, mp na turniru: 2,30
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 2,12
+38 imp  27,85 vp  
Aleksandar Stanković: 4,64 mp;   Igor Krstić: 4,64 mp;   Vladislav Živadinović: 4,64 mp
Milan Kostić: 4,64 mp;   Milan Petrović: 4,45 mp
2.3‑13‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,14
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 3,14
1891 Nebojša Savić, --, 6, NBK, mp na turniru: 3,14
1452 Đorđe Rančić, --, 4, Srce, mp na turniru: 3,14
-13 imp  18,07 vp  
3.2‑13‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1053 Slobodan Filipović,   1084 Mihajlo Filipović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-25 imp  14,08 vp  

BSS