N.B.K. Timski turnir br.12 u 2018. - 10.04.2018.

  finalni plasman  

procesiran 10.04.2018. u 10:36
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 7,92                 timova: 3

1.3‑12‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,95
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 3,95
1891 Nebojša Savić, --, 5, NBK, mp na turniru: 3,95
1452 Đorđe Rančić, --, 4, Srce, mp na turniru: 3,95
+32 imp  28,23 vp  
Ivica Kikić: 6,75 mp;   Dragan Pejčić: 6,75 mp;   Nebojša Savić: 6,75 mp
Đorđe Rančić: 6,75 mp
2.1‑12‑181095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 1,38
1117 Igor Krstić, kM, 12, NBK, mp na turniru: 1,38
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,38
1377 Katarina Petrović, --, 5, Srce, mp na turniru: 1,38
-1 imp  19,76 vp  
3.2‑12‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1053 Slobodan Filipović,   1084 Mihajlo Filipović,
1199 Rajko Živković,   2665 Zoran Đorđević
-31 imp  12,01 vp  

BSS