N.B.K. Timski turnir br.11 u 2019. - 26.02.2019.

  finalni plasman  

procesiran 26.02.2019. u 21:26
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,67                 timova: 3

1.1‑11‑191084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,47
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 5,47
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 5,47
1611 Goran Savić, Ik, 9, NBK, mp na turniru: 5,47
+60 imp  32,44 vp  
Mihajlo Filipović: 7,62 mp;   Slobodan Filipović: 7,62 mp;   Rajko Živković: 7,62 mp
Goran Savić: 7,62 mp
2.3‑11‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1095 Aleksandar Stanković,   1117 Igor Krstić,
1417 Milan Aranđelović,   1452 Đorđe Rančić
-12 imp  16,37 vp  
3.2‑11‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 0,24
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 0,24
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 0,24
1377 Katarina Petrović, mk, 8, Srce, mp na turniru: 0,24
-48 imp  11,19 vp  

BSS