N.B.K. Timski turnir br.11 u 2018. - 05.04.2018.

  finalni plasman  

procesiran 05.04.2018. u 11:16
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 7,33                 timova: 3

1.1‑11‑181199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 4,10
1611 Goran Savić, Ik, 8, NBK, mp na turniru: 4,10
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 4,10
1377 Katarina Petrović, --, 5, Srce, mp na turniru: 4,10
+42 imp  29,72 vp  
Rajko Živković: 6,25 mp;   Goran Savić: 6,25 mp;   Mihajlo Milovanović: 6,25 mp
Katarina Petrović: 6,25 mp
2.2‑11‑181032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 2,26
1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 2,26
1376 Jelena Kostić, --, 3, Srce, mp na turniru: 2,26
1417 Milan Aranđelović, --, 4, Srce, mp na turniru: 2,26
+13 imp  22,83 vp  
3.3‑11‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1053 Slobodan Filipović,   1084 Mihajlo Filipović,
1891 Nebojša Savić,   1452 Đorđe Rančić
-55 imp  7,45 vp  

BSS