N.B.K. Timski turnir br.10 u 2019. - 21.02.2019.

  finalni plasman  

procesiran 21.02.2019. u 13:20
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,28                 timova: 3

1.1‑10‑191032 Miroljub Nejković, SV, 19, NBK, mp na turniru: 2,41
1376 Jelena Kostić, mk, 8, NBK, mp na turniru: 2,41
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,41
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 2,41
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,22
+43 imp  28,82 vp  
Miroljub Nejković: 6,15 mp;   Jelena Kostić: 6,15 mp;   Slobodan Filipović: 6,15 mp
Nenad Popović: 6,15 mp;   Mihajlo Filipović: 5,9 mp
2.2‑10‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 1,72
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 1,72
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,72
1377 Katarina Petrović, mk, 8, Srce, mp na turniru: 1,72
+20 imp  24,77 vp  
3.3‑10‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić,
1417 Milan Aranđelović,   1452 Đorđe Rančić
-63 imp  6,41 vp  

BSS