N.B.K. Timski turnir br.10 u 2018. - 03.04.2018.

  finalni plasman  

procesiran 03.04.2018. u 11:17
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,08                 timova: 3

1.1‑10‑181078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,52
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 2,52
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,52
1377 Katarina Petrović, --, 5, Srce, mp na turniru: 2,52
+26 imp  26,23 vp  
Ivica Kikić: 6,25 mp;   Rajko Živković: 6,25 mp;   Mihajlo Milovanović: 6,25 mp
Katarina Petrović: 6,25 mp
2.2‑10‑181053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 2,67
1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 2,67
1891 Nebojša Savić, --, 5, NBK, mp na turniru: 2,67
1452 Đorđe Rančić, --, 4, Srce, mp na turniru: 2,67
+29 imp  23,60 vp  
3.3‑10‑18Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1386 Milan Ž. Mitić,   1388 Milan Kostadinovic
-55 imp  10,17 vp  

BSS