N.B.K. Timski turnir br.1 u 2015. - 14.01.2015.

  finalni plasman  

procesiran 05.02.2015. u 18:13
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,42                 timova: 3

1.NBK ‑ Timski turnir br.1 u 2015. ‑ 14.01.2015. ‑ Tim 131060 Dragan Mirić, nM, 16, NBK, mp na turniru: 7,09
2547 Ognjen Kikić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 7,09
1199 Rajko Živković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 7,09
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 12, NBK, mp na turniru: 7,09
1239 Srđan Veljković, kM, 12, NBK, mp na turniru: 6,54
+69 imp  34,76 vp  
2.NBK ‑ Timski turnir br.1 u 2015. ‑ 14.01.2015. ‑ Tim 111095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 5,81
1046 Milan Ušćumlić, BV, 17, NBK, mp na turniru: 5,81
1657 Žarko Ranđelović, kM, 11, NBK, mp na turniru: 5,81
1141 Vladislav Živadinović, kM, 13, NBK, mp na turniru: 5,81
+19 imp  22,07 vp  
3.NBK ‑ Timski turnir br.1 u 2015. ‑ 14.01.2015. ‑ Tim 12Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1102 Dragan Pejčić,   1607 Marko Mančić
-88 imp  3,17 vp  

BSS