BSS logo
stari sajt BSS-a kontakt klubovi BSS-a
Bridž Savez Srbije
izveštaji sa turnira
dokumenti5h
obaveštenja28d
foto galerija25d
 forum BSS
 spisak članova BSS
 ostali igrači u evidenciji
 WBF kodeks sa uputstvima
 arhiva sezona 06/07-13/14.
 generator VP skale
 turniri u okruženju
 prijave za turnire BSS

NOVOSTI!

IZDVAJAMO

ministarstvo omladine i sportasportski savez srbije
Бриџ Савез Србије
Region Vojvodina
izveštaji sa turnira17d
dokumenti
obaveštenja21d
foto galerija
Region Beograd
izveštaji sa turnira10d
dokumenti10d
obaveštenja
foto galerija
Region Centralna Srbija
izveštaji sa turnira24d
dokumenti6d
obaveštenja25d
foto galerija
Klub NSBK
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja
Klub Dami
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja
Klub Jagodina
izveštaji sa turnira
simultani turnir
dokumenti
Klub BNS
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja
Klub BTBK
izveštaji sa turnira6d
dokumenti
obaveštenja
Klub NBK
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja8h
Klub Panonija
izveštaji sa turnira27d
dokumenti
obaveštenja
Klub Zemun
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja
Klub Vrnjačka Banja
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja
Klub Partizan
izveštaji sa turnira2d
dokumenti
obaveštenja
Srce
izveštaji sa turnira
dokumenti
obaveštenja